Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Kylan fick elpriserna att rusa

Att vädret har stor påverkan på elpriserna har vi betonat flera gånger i vår månadsinformation.
Under andra halvan av februari och början av mars fick vi ett tydligt bevis på det när den kraftfulla kylan i Nordeuropa fick elpriserna att rusa.
Med tanke på den stora uppgången de senaste veckorna kan det vara värt att ha lite is i magen när det gäller ditt elavtal, i alla fall om du har goda ekonomiska marginaler.

Det rörliga priset

Februari inleddes med tämligen normala temperaturer vilket inte påverkade elpriserna nämnvärt. När kylan slog till under andra halvan steg priserna snabbt på elbörsen eftersom efterfrågan på el i hela Nordeuropa sköt i höjden. Sammantaget steg det rörliga priset med knappt åtta öre/kWh i februari, en kraftig uppgång.

Även mars har inletts med mycket höga rörliga priser. Även om kylan är på väg att klinga av gör vi bedömning att det rörliga priset kommer att vara fortsatt starkt under månaden. Flera faktorer som stigande kolpriser, högre pris på utsläppsrätter samt en svagare svensk krona talar för att det rörliga priset kommer att ligga kvar på en högre nivå jämfört med de nivåer som det rörliga priset legat på de senaste åren.

De fasta priserna

Precis som det rörliga priset steg de fasta priserna under andra halvan i februari och i början av mars.

Ett starkt kolpris, svagare krona och ökade priser på utsläppsrätter talar för att även de fasta priserna kommer att ligga kvar på en lite högre nivå kommande månader. Med tanke på att det just nu finns mycket snö i de svenska fjällen finns dock förutsättningar för en kraftig vårflod, detta skulle kunna leda till att de fasta priserna kan sjunka något. Vi tror dock inte att priserna sjunker till samma nivåer de låg på under förra våren då priset var ungefär sex öre/kWh lägre än idag.

Så valde kunderna med leveransstart 2018-03-01

Den hydrologiska balansen

Den kalla andra halvan av februari gjorde att medeltemperaturen i landet blev -3,0 grader, att jämföra med normala -2,4 grader. Kylan gjorde också att den hydrologiska balansen försämrades eftersom vattenproducenterna producerade mer el i takt med stigande efterfrågan. Den hydrologiska balansen befinner sig alltjämt över normala nivåer vilket kan innebära press på elpriserna vid en stor och hastig vårflod.

Månadens grafer