Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Svagt stigande januaripriser

Som vi förutspådde i månadsinformationen i januari blev det inga stora rörelser på elmarknaden förra månaden, elpriserna steg svagt. Med tanke på den kalla inledningen av februari kan elpriserna fortsätta upp under månaden.

Det rörliga priset

Vattenkraftsproducenterna har fortsatt bra kontroll på sina vattenmagasin. Det rörliga priset följde därför de tyska priserna under dagar i januari med lite vindkraftsproduktion. Att kärnkraften gick för fullt höll tillbaka uppgången under månaden som stannade vid drygt 1,5 öre/kWh i elområde Stockholm.

Februari inleddes med kyla i hela landet vilket har ökat efterfrågan på el och fått priserna att stiga på elbörsen. I och med att resten av februari ser ut att bjuda på tämligen normala temperaturer tror vi att det rörliga priset på månadsbasis kan stiga svagt.

De fasta priserna

Det växlande väderläget i januari har gjort att de fasta priserna på elbörsen varit volatila, alltså växlat mellan upp- och nedgång. Fortsatt starka priser på kol och olja samt utsläppsrätter talar inte för några stora rörelser för de fasta priser på kort sikt. På längre sikt ser vi att de fasta priserna pressas, bland annat som en följd av att regeringsförhandlingarna i Tyskland inte verkar resultera i stängning av landets kolkraftverk under de närmaste åren.

Så valde kunderna med leveransstart 2018-02-01

Så valde kunderna

Den hydrologiska balansen

Precis som i december låg temperaturen i januari över det normala i landet. Medeltemperaturen i Sverige blev 0,3 grader, att jämföra med normala -2,5. Det nederbördsrika vädret gjorde att den hydrologiska balansen förbättrades ytterligare. Med tanke på de stora mängderna snö som ligger i naturen kan vi stå inför en stor vårflod med följande press nedåt på elpriserna.

Veckans grafer