Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Varningen för höga elpriser i vinter kvarstår

Betydligt mer nederbörd och mer produktion från vindkraften gjorde att det rörliga priset sjönk i september.
Vi tror att elpriserna kommer att röra sig i sidled den närmaste månaden. Risken för höga elpriser i vinter kvarstår – även om den minskat något jämfört med i september.

Det rörliga priset

Efter flera månader med stigande rörliga priser sjönk det rörliga priset något i september. Efter ett extremt nederbördsfattigt år regnade det betydligt mer än normalt i Norden under september vilket har gjort att underskottet i vattenmagasinen har minskat. Detta tillsammans med förbättrad vindkraftsproduktion och bra tillgänglighet för kärnkraften tryckte ner det rörliga priset.

Efter en varierad väderbild under inledning av oktober ser vi nu ut att åter gå mot torrare väder vilket på nytt pressar det rörliga priset uppåt eftersom den hydrologiska balansen åter lär försämras. Det rörliga priset hålls tillbaka av en väl fungerande kärnkraft och det milda vädret som gör att efterfrågan på el minskar. Sammantaget gör vi bedömningen att det rörliga priset kommer att ligga relativt still i oktober.

I och med underskottet i vattenmagasinen kvarstår risken för höga priser i vinter, speciellt om vi får en torr höst. Ligger du på rörligt pris bör du därför fundera igenom din situation. Har du marginaler i din ekonomi som gör att du klarar ett högt elpris när din elanvändning ökar? Om du känner dig osäker rekommenderar vi något av våra fasta avtal.

De fasta priserna

Efter att ha nåtts årshögsta i slutet av augusti sjönk de fasta priserna tillbaka något under september, bland annat på grund av en norsk aktör på elmarknaden spekulerat bort stora summor. Även priset på utsläppsrätter föll kraftigt under månaden för att sedan stiga något igen.

Fortsatt höga priser på kol, olja och utsläppsrätter håller uppe de fasta priserna. Situationen är lite den samma som för det rörliga priset – blir hösten torr finns risken för att priserna sticker iväg i vinter, speciellt eftersom skillnaden mot de högre tyska priserna är stor.

I dagsläget är framför allt vår Fast pris 3 år ett bra val. Vi rekommenderar även att du väljer till en omteckningsrätt eftersom denna ger dig rätt att teckna ett nytt treårsavtal under perioden då de fasta priserna kan komma att sjunka till våren.

Så valde kunderna med leveransstart 2018-10-01

Den hydrologiska balansen

Som nämnts ovan föll mycket nederbörd över Skandinavien under september vilket fick till följd att underskottet i den hydrologiska balansen minskade från -24 till -17,6 TWh. Eftersom vi ser ut att gå in i en torrare väderperiod finns risken att underskottet ökar under oktober.

Medeltemperaturen i september blev 14 grader, att jämföra med normala 12,1.

Månaders grafer