Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Elpriserna fortsatte upp i mars

Den långvariga kylan i mars gjorde att elpriserna fortsatte upp.
Vi gör bedömningen att de rörliga priserna kommer att sjunka tillbaka något i april. De fasta priserna ser ut att hålla sig på nuvarande nivå ett tag till.

Det rörliga priset

Vi har många gånger påpekat det tydliga sambandet mellan vädret och elpriset. Detta fick vi än en gång ett bevis på i mars i och med att den långvariga kylan ökade efterfrågan på el vilket i sin tur ledde till att de förhållandevis höga priserna i februari fortsatte upp i mars.

En anledning till prisuppgången har också varit att vindkraften producerat mindre än normalt. Detta har gjort att vattenkraftsproducenterna har kunnat styra marknaden och därmed prissättningen.

April har inletts med ett något lägre rörligt elpris och vi gör bedömningen det rörliga priset kommer att sjunka några ören i april. Sett till de senaste fem åren ligger det rörliga priset kvar på förhållandevis hög nivå.

De fasta priserna

De rörliga priserna har även dragit med sig de fasta priserna uppåt. De fasta priserna har även påverkats uppåt av en svagare svensk krona (elen på elbörsens handlas i euro), högre priser på utsläppsrätter och ökade priser på oljan.

Vi ser inte att de fasta priserna kommer att sjunka speciellt mycket i närtid, även om vi befinner oss i en månad där vårfloden brukar pressa priserna nedåt. Den fortsatta uppgången för utsläppsrätterna och den svagare svenska kronan ser ut att hålla upp de fasta priserna även i april.

Så valde kunderna med leveransstart 2018-04-01

Den hydrologiska balansen

Mars blev ytterligare en månad där mindre nederbörd än normalt föll. Ett överskott i den hydrologiska balansen har därför vänts till ett underskott på några månader. Ett underskott i den hydrologiska balansen gör att vattenkraftsproducenterna har bättre möjligheter att hålla upp elpriserna när vårfloden tar ordentlig fart.

Medeltemperaturen i landet i mars blev -1,5 grader, att jämföra med normala 0,42 grader.

Månadens grafer