Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten för elektrisk kraft beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels var i landet elenergin förbrukas.

Från 1 juli 2017 höjs energiskatten på el med 3 öre till 32,5 öre/kWh.

Vid användning av el utgår energiskatt under år 2017 enligt följande:

  • Från 1 januari gäller endast en skattesats på el, som efter höjningen 1 juli är 32,5 öre per kWh.
  • För kunder inom hushåll- och tjänstesektorn i kommunerna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommer ett avdrag på 9,6 öre/kWh att göras.
  • Kunder som förbrukar el i tillverkningsprocessen i industriell verksamheteller vid yrkesmässig växthusodling kan begära återbetalning av energiskatt direkt från Skatteverket. Frågor om återbetalning hänvisas till storforetagsregionen@skatteverket.se eller 010-578 71 02.

Skattesatser på elektrisk kraft som gäller från och med den 1 januari 2016:

  • 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling.
  • 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. 
  • 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi. 
  • 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Reducerad energiskatt

I samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby gäller reducerad energiskatt.