Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Arbetsmiljön i fokus – därför höjer vi avgiften för dragavstånd

Våra sophämtare tömmer i snitt 300 kärl per dag. Eftersom dragavståndet är den enskilt största belastningen i sophämtarnas arbetsmiljö erbjuder vi inte dragavstånd på nya tjänster, som extrakärl för pappers- och plastförpackningar eller trädgårdsavfall.

1 januari höjs avgiften för dragavstånd.

Höjd avgift för dragavstånd

Det är fortfarande möjligt att ha dragavstånd när det gäller kärlet för mat- och restavfall. För att öka incitamentet för dig som kund att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön för våra sophämtare höjs avgiften för dragavstånd till 1 000 kronor per kärl och år (gäller hämtning varannan vecka, avgiften är inklusive moms), oavsett längd på dragsträcka, 1 januari 2022. Avgiften för ett kärl med dragavstånd som hämtas varje vecka blir 2 000 kronor per år.

Vill du undvika kostnaden för dragavstånd ser du till att ditt sopkärl är placerat inom 0-5 meter från tomtgräns på tömningsdagen. Du behöver också meddela vår kundservice på 054-540 71 00 eller kundservice.energi@karlstad.se att du inte längre vill ha dragavstånd.

Om du fortsatt vill ha dragavstånd för ditt kärl efter årsskiftet behöver du inte göra något.

Standardabonnemanget höjs med 23 kronor i månaden

Renhållningsskyldigheten ska över tid uppvisa ett nollresultat. Eftersom vi tidigare har haft ett överskott i verksamheten har vi de senaste åren budgeterat med ett underskott.

2022 behöver vi genomföra säkerhetsförbättrande åtgärder vid våra återvinningscentraler, främst vid centralen i Väse. Därför behöver renhållningstaxan höjas 1 januari 2022.

För standardabonnemanget, ett 240-literskärl för mat- och restavfall, höjs avgiften med 23 kronor i månaden. Det är enbart grundavgiften i abonnemanget som höjs, hämtningsavgiften påverkas inte.

Du hittar renhållningstaxan för 2022 och mer information om taxan via denna länk. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på 054-540 71 00 eller kundservice.energi@karlstad.se.