Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Ny renhållningstaxa 1 januari 2022

Arbetsmiljön är Karlstads Energis viktigaste hållbarhetsfråga.
Därför har vi satt arbetsmiljön i fokus när vi tagit fram den nya renhållningstaxan som börjar gälla 1 januari 2022.

Från och med 1 januari 2022 gäller en ny renhållningstaxa i Karlstad.

Standardabonnemanget höjs med 23 kronor i månaden

Ett renhållningsabonnemang består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften används för att finansiera våra sex återvinningscentraler i kommunen medan hämtningsavgiften täcker våra kostnader för sophämtningen.

Eftersom vi ska genomföra säkerhetsförbättrande åtgärder, främst vid vår central i Väse, behöver grundavgiften höjas 1 januari 2022. Hämtningsavgiften lämnas oförändrad vid årsskiftet. Det innebär att kostnaden för standardabonnemanget, ett tvåfackskärl på 240 liter för mat- och restavfall med hämtning varannan vecka, höjs med 23 kronor i månaden 1 januari 2022.

För att effektivisera verksamheten införde vi under 2021 nya körturer vår våra sopbilar. Vi införde också ett inpasseringssystem på återvinningscentralerna Heden, Våxnäs och Djupdalen för att motverka att företag lämnar grovavfall på renhållningskollektivets bekostnad.

Under 2021 anpassade vi också våra öppettider på återvinningscentralerna till kundernas besöksmönster.

Du hittar den nya renhållningstaxan för 2022 i sin helhet här.

Höjd avgift för dragavstånd

Våra sophämtare tömmer i snitt 300 kärl per dag. Eftersom dragavståndet är den enskilt största belastningen i sophämtarnas arbetsmiljö erbjuder vi inte dragavstånd på nya tjänster, som extrakärl för pappers- och plastförpackningar eller trädgårdsavfall.

Det är fortfarande möjligt att ha dragavstånd när det gäller kärlet för mat- och restavfall. För att öka incitamentet för dig som kund att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön för våra sophämtare höjs avgiften för dragavstånd till 1 000 kronor per kärl och år (gäller hämtning varannan vecka och avgiften är inklusive moms), oavsett längd på dragsträcka, 1 januari 2022.

Du undviker avgiften för dragavstånd genom att se till att ditt sopkärl är placerat inom fem meter från hämtningsplatsen på tömningsdagen. Du behöver också meddela vår kundservice på 054-540 71 00 eller kundservice.energi@karlstad.se att du inte längre vill ha dragavstånd. 

Två fritidshusabonnemang blir ett

Under tidig vår och i samband med tjällossning får ibland våra sopbilar problem att köra på vägar runt fritidshus. Det är en av anledningarna till att vi tar bort abonnemanget för fritidshus som tidigare var sex månader och inför ett abonnemang på fem månader, från och med vecka 20 till och med vecka 41.

Abonnemanget på fyra månader tas också bort då vi fått många önskemål om att vi ska tömma sopkärlen längre in på hösten. De kunder som har haft abonnemanget på fyra månader kommer få det nya fritidshusabonnemanget på fem månader 2022.

Kostnaden för det nya fritidshusabonnemanget är 1 393 kronor per år för ett 240-literskärl för mat- och restavfall med hämtning varannan vecka.

Vill du få ned kostnaden för ditt fritidshusabonnemang? I så fall kan vi tipsa om att dela kärl med en grannfastighet.

Läs mer om det nya abonnemanget för fritidshus via denna länk.

Förenklad taxa när några kärlstorlekar plockas bort

Renhållningstaxan har tidigare haft en bred flora av abonnemang. Eftersom ett stort utbud är förknippat med höga kostnader för administration och lagerhållning har vi plockat bort ett antal kärl från renhållningstaxan.

Följande kärl plockas bort:

  • 140-literskärl för osorterat avfall. Ersätts med 240-literskärl för osorterat avfall. För att sänka din avgift rekommenderar vi dig att välja ett abonnemang med sortering.
  • 190-literskärl för matavfall. Ersätts med 140-literskärl för matavfall.
  • 240-literskärl restavfall för kunder med hemkompostering. Ersätts med 140-literskärl för restavfall.

Vill du ha en annan kärlstorlek än våra ersättningskärl, eller har andra frågor kring den nya renhållningstaxan, är du välkommen att kontakta vår kundservice på 054-540 71 00.