Kundservice

Använd gärna formuläret nedan för att kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Vi ser till att återkomma till dig så fort som möjligt

Stäng formuläret

Detta har hänt

Här hittar du en sammanställning över vad som hittills skett i processen med att bygga ett nytt kraftvärmeverk vid Hedenverket.

Mars 2015: Officiell invigning av energiminister Ibrahim Baylan 18 mars.

December 2014:
Övertagande av anläggning. Anläggningen i kommersiell drift.

 Asfaltering.


November 2014: Start provdrift.

Oktober 2014: Start intrimning. Asfaltering.

September: Första synkroniseringen av turbinen 18 september. Eftersom Orvar har namnsdag 18 september döps turbinen till detta namn. Asfaltering. Pannan klarar hela värmelasten under ett dygn.

Juli 2014: Kraftvärmeverket tas i drift för intrimning.

Juli-augusti 2014: Ångblåsning. Före idrifttagning måste ångsystemet rengöras från små partiklar. Ångblåsningen kommer att påverka den allmänna ljudnivån runt Hedenverket. Beroende på väderförutsättningar kan ett ångmoln uppstå till följd av ångblåsningen. Ångmolnet består av vattenånga och är helt ofarligt för allmänheten.

Vår-sommar 2014: Slutmontage.

Vinter 2014: Tätt hus i januari - invändiga jobb.

December 2013: Största pannkomponenterna är på plats.

Sommar/höst 2013: Start montage av maskinutrustning.

Juli 2013: Pannstålet börjar resas.

15 maj 2013: Karlstads Energi får i en dom från Mark- och miljödomstolen tillåtelse att avleda vatten ur Vänern för återkylning av överskottsvärme. Domen gör det möjligt att starta den nya pannan några månader tidigare än vad som annars hade varit möjligt. Vattendomen hittar du här.

Höst 2012: Byggarbeten startar.

25 september 2012: Första spadtaget på bygget av nya kraftvärmeverket.

December 2014: Övertagande av anläggning. Anläggningen i kommersiell drift.

 Asfaltering.


 

30 augusti 2012: ByggDialog utses till byggentreprenör.

3 augusti 2012: Mark- och miljödomstolens dom vinner laga kraft.

13 juli 2012: Mark- och miljödomstolen meddelar dom (miljötillstånd) för Hedenverket inklusive Etapp 3.

Juni 2012:
Kontrakt tecknas med leverantörer av panna, turbin, rökgaskondensering och bränslehantering. Läs mer här.

Maj 2012: Genomförandebeslut tas i styrelsen.

21-22 maj 2012: Huvudförhandling med mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd till fortsatt och utökade verksamhet vid Hedenverket.

15 december 2011: Kommunfullmäktige godkänner investeringen. Handlingarna finns här.

15 december 2011: Karlstads Energi behandlar ett ärende där det föreslås att projekteringen slutförs i maj 2012.

November 2011: Kommunstyrelsen godkänner investeringen. Handlingar finns här.

Oktober: 2011: Karlstads Stadshus AB godkänner Karlstads Energis investering. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

September 2011: Karlstads Energis styrelse föreslår det kommunala moderbolaget Karlstads Stadshus AB att godkänna Karlstads Energis investering i ett nytt biobrännsleeldat kraftvärmeverk.

Augusti 2011: En ansökan om miljötillstånd för fortsatt och utökad verksamhet lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Juni: 2011: Karlstads Energis styrelse beslutar att påbörja projekteringen av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk samt att ansöka om nytt miljötillstånd.

Maj 2011: Ett samrådsmöte med allmänheten hålls vid Hedenverket.

Mars 2011: Med anledning av att Karlstads Energi avser att ansöka om miljötillstånd hålls samråd med berörda myndigheter.

December 2010: Karlstads Energis styrelse beslutar att inleda en fördjupad förstudie.

Uppdaterad: 21 augusti 2015
Publicerad: 14 december 2011
Ansvarig: Peo Ajaxson

Rapportera faktafel Stäng

 
reCAPTCHA-bild
Texten eller numret du fyllde i var fel, var vänligen försök igen
Fyll i texten Fyll i numret du hör